LEPTOSPIROSE

Leptospirose er en meget alvorlig, men heldigvis sjælden bakterie-infektion, der kan smitte både dyr og mennesker. Hos mennesker kaldes sygdommen  Weil´s syge. Den skyldes en særlig slags spiralformede bakterier, spirokæter, som i forskellige varianter er udbredt i hele verden.

Smitteveje .

Rotter, mus, mosegrise og andre gnavere huser ofte denne infektion, og da den udskilles i urin, vil både hunde og mennesker kunne smittes ved at komme i kontakt med f.eks. urinforurenet vand. En lille uskyldigt udseende vandpyt kan indeholde smitte.

Normal sund og rask hud danner en barriere mod smitten, men bakterien trænger let gennem sår, rifter, opblødt hud og slimhinder, så hunde, der f.eks. drikker af forurenet vand, vil kunne smittes. Katte kan også få leptospirose, men er uvist af hvilke grunde tilsyneladende ikke så modtagelige.

Bakterien overlever længe i vand og fugtig jord, og der er også eksempler på, at den er fundet i rester af fugtigt dyrefoder og i dambrug, ligesom man kan blive smittet ved at berøre f. eks. en død mus eller rotte.

Symptomer.

Inkubationstiden hos både dyr og mennesker er ca. 1 uge. Sygdommen er rigtig lusket, for de første symptomer er ikke alarmerende, men nærmest influenza-lignende med træthed, feber, måske opkast, kvalme og hovedpine. Hundene kan virke nedtrykte, de har nedsat eller ophørt ædelyst, evt. øget tørst, ligger måske og sitrer. På dette stadie kan sygdommen forveksles med mange andre sygdomme, og diagnosen stilles sjældent tidligt i forløbet.

Spirokæterne spredes via blodet til hele kroppen og senere i forløbet ses symptomer fra de organer, der rammes.  De værste typer af spirokæter angriber især nyre- og levervæv og kan i løbet af få dage forårsage nyresvigt, gulsot, blodforgiftning og død.

Behandling.

Da sygdommen i nogle tilfælde forløber meget hurtigt, er en hurtigt indsat behandling med antibiotika, væske, diæt osv. af største betydning. Patienten indlægges ofte, da smitterisikoen i hjemmet er stor, f.eks. i forbindelse med hygiejne og evt. optørring af urin.

Forebyggelse.

Samfundet forebygger leptospirose ved at bekæmpe rotter, som i øvrigt kan sprede og overføre mindst 50 forskellige andre sygdomme til mennesker! I dag ses leptospirose hos ca. 20-30 personer om året, f.eks. i forbindelse med oversvømmelser, hvor kloakvand trænger ind i husene.  

Mest udsat er personer, der beskæftiger sig med udendørs vand, spildevand og kloakarbejde. For dem er brug af bla. handsker og åndedrætsværn vigtigt.

Hunde kan vaccineres mod leptospirose, og langt de fleste dyrlæger har den med i deres lokale vaccinationsprogram, specielt hvis der i området er moser, åer og vandhuller. Især jagthunde er udsatte for smitte.

Hunden skal basisvaccineres 2 gange med 1 måneds mellemrum som hvalp, og vaccinen gives sammen med de andre hvalpe-vacciner. Du kan checke om din hund er vaccineret mod leptospirose ved at se, om der på dens attest står et stort L, typisk sammen med andre bogstaver for de andre sygdomme, D(hundesyge), H(leverbetændelse),P (parvodiarré),Pi eller BbPi(kennelhoste) og L eller L4(leptospirose).

L4 er den nyeste vaccine, og den beskytter mod 4 forskellige typer leptospirose.

 

Morud Dyreklinik

65964884

Udgivet i Værd at vide.